Beste norske porno nakne danske damer

beste norske porno nakne danske damer

Omgrepet «porno» knyter seg i dag fyrst og fremst til bilete. Slik har det ikkje alltid vore. I blei Agnar Mykle si bok Sangen om den røde rubin forboden.

Uten en tråd av Jens Bjørneboe blei beslaglagt av politiet berre nokre dagar etter at ho kom ut. Både forfattar og forleggjar blei dømd etter straffelova sine bestemmingar om utuktige skrifter.

Språket mistar si pornografiske kraft i overgangen frå det moderne til det postmoderne. Grensene for kva som vert oppfatta som porno er flytta, seier Walton. Dei har fiktive pornonamn, og vi følgjer dei same personane over tid. Sida inneheld også mykje tekst. Ho viser ein slags homoerotisk speidarleir. I modellskildringane står det til dømes at skodespelaren fullførte utdanninga ved eit teknisk universitet med glans, og at favorittmaten hans er geitost.

Du finn også noko så særmerkt som ei pornostjerne med briller, seier Walton. Nettsidene kallar sjølv innhaldet for pornografi. Walton er ambivalent til å kalle det det.

Samtykkjande sex mellom vaksne vert vel mest ikkje opplevd som porno lenger. Stort sett bruker vi omgrepet om framstillingar av noko lovstridig eller ubehageleg, meiner han. Eg ynskjer ikkje å risikere å skape juridiske eller forskingsetiske problem. Eg vurderer også å utelate namnet på sida i boka, seier han.

Walton steller seg kritisk til den polske sosiologen Zygmunt Baumans teori om seksualitet og forbrukarsamfunnet. Under det postmoderne, ekstreme forbrukarsamfunnet får intime relasjonar ein liknande karakter som den kommersielle marknaden, meiner Bauman. Dei blir flyktige og det blir mykje «bruk og kast»-mentalitet og kortvarige, situasjonsbetinga relasjonar.

Bauman ser intimiteten som ein direkte avspegling av organiseringa av økonomien. Dei samfunna som er mest økonomisk liberalistiske kompenserer ved å lage sterkare former for orden i intime forhold. Samtidig er det ein interessant diskusjon på gang i nettopp Sverige om kor open den svenske seksualiteten faktisk er, og dette er eit viktig spørsmål i prosjektet mitt, seier han. Ida Gudjonsson Walton ynskjer å intervjue nokre av skodespelarane som har vore med og laga nettsida.

Det same selskapet som lager pornonettsida produserer også videofilmar. Filmane distribuerast ikkje i landa i nærleiken. På tross av at mennene på sida er frå ulike land i Aust-Europa, er sjeldan dei fiktive namna deira austeuropeiske. Dei har blant anna nordiske, engelske eller italienske namn. Marknaden ligg i Vest-Europa og Nord-Amerika, og det kan vere grunnen til at namna er valde, seier han. Så er det analsex, og så bytter vi om.

Eg tenkjer at det er sex som religion, ein arena der dei seksuelle handlingane vert ritualisert. Sex blir ein arena for oppattaking, seier han.

I det fiktive universet nettsida skaper, finst ikkje kvinner. Nakenbilder av hundrevis av norske jenter deles på det mørke nettet. På hemmelig server deles tusenvis av nakenbilder av norske jenter. Lik TV 2 Nyhetene på Facebook.

Familien har drevet gården i ti generasjoner — ny rullebane på Gardermoen kan tvinge Tone til å flytte. To journalister døde mens de dekket stormen Alberto. Fikk ikke varslet om alvorlig trafikkulykke. Advarer mot «pakkereiser» for plastisk kirurgi i utlandet: Moren er oppgitt og forbannet over behandlingen de fikk på legevakten. Norske forskere vil 3D-printe organer. Redaksjonens anbefalinger Mishandlet og druknet villsauen til Anders Mandag Delt i sosiale medier — Folk bryr seg ikke om politibåndet Mandag Har du fått med deg disse klippene?

Hyller åring etter ekstrem redningsaksjon 35  Talen får alle til å le: Dette sier kronprins Frederik alltid når han er på restaurant 42  Opprørt over behandlingen på legevakten 5  Hevdet hun utsatt for overgrep — så slapp politiet denne videoen 60  Så lett kan du bli lurt av manipulerte videoer på nett 7  Hun opplevde for en tid siden at en person tok intime bilder av henne — uten at hun selv var klar over det.

Jeg fikk tak i mobilen hans og slettet bildene umiddelbart. Det er jeg veldig glad for i dag, sier Eriksen. Også hun valgte å stå frem med sine erfaringer på bloggen sin etter at hun ble kjent med Sophie Elises historie. Det er fort gjort og ofte usynlig for den som blir offer. Disse kan hjelpe deg. TV-kjendisen velger å dele sin opplevelse fordi hun mener det er et viktig tema. Når mange i tillegg erfarer at det ikke blir straffet, selv om det står i straffeloven at det er forbudt å dele bilder av andre, er det ille.

Sophie Elise Isachsen, som skal ha blitt snikfotografert og ikke var klar over at det aktuelle bildet eksisterte, politianmeldte saken. Den ble henlagt etter bevisets stilling. Åpenhjertig Sophie Elise til VG: Oslo-politiet avsetter fem etterforskere til en egen gruppe som skal jobbe med seksuelle overgrep på nett og sosiale medier. Jo flinkere vi i politiet er til å avdekke, jo flere saker avdekker vi, sa leder ved avsnitt for seksuallovbrudd ved Oslo politidistrikt, Kari-Janne Lid til Dagsavisen i går.

At private og intime bilder kommer på avveie, er ifølge Kripos et økende problem. De er kjent med flere tilfeller hvor en tidligere kjæreste, eller en man har hatt et nært forhold til, er den som står for spredningen. Det finnes ingen fullstendig oversikt over hvor mange anmeldelser som faktisk kommer til politiet når det gjelder spredning av nakenbilder fordi det favnes av flere ulike lovparagrafer.

Det er også sparsommelig med rettspraksis når det kommer til spredning av andres intime bilder, på tross av at denne typen kriminalitet er et økende samfunnsproblem. I saker som er ført for norske domstoler, er det brukt alt fra heleriparagrafen til oppbevaring av seksualiserte bilder av barn under 18 år:.

En 22 år gammel mann ble i mai i år dømt for å ha vist et nakenbilde av ekskjæresten sin til fire kamerater. Han ble dømt etter paragrafen for skremmende eller hensynsløs atferd. Skremmende atferd og trusler: Den samme paragrafen ble sammen med trusselparagrafen brukt i juli i fjor for å dømme en mann i årene for å ha truet og spredt nakenvideoer av sin ekssamboer til minst 57 pornosider. En 21 år gammel mann ble i november frifunnet for å ha lastet ned

beste norske porno nakne danske damer En annen faktor som gjorde pornokampen så synlig, både for løssalgsavisene og kvinneaktivistene, var pornoforhandler Leif Hagen. Straffrihet er den soleklare normen for voldtekt og seksuelle overgrep. Saken er produsert og finansiert av Kilden kjønnsforskning. Delt i sosiale medier — Folk bryr seg ikke om politibåndet Mandag Når mange i tillegg erfarer at det ikke blir straffet, selv om det står i straffeloven at det er forbudt å dele bilder av andre, er det ille.

Og han la aldri skjul på at han drev med dette for å tjene penger. I Frankrike vant kampen mot voldtekt fram. Avisene skrev om traumer som tidligere hadde blitt latterliggjort, og dommere idømte strengere og strengere straffer. Likevel så de franske aktivistene kampen som mislykket. De fikk tyn fra venstresiden for at kampanjene bidro til undertrykking, og at de legitimerte og styrket de borgerlige institusjonene.

Ikke bare var fiendebildet i de franske voldtektssakene utydelig, men på grunn av det franske rettsvesenets strenge straffer syntes mange synd på mennene som ble dømt for voldtekt. Men når en arbeidsløs innvandrer får 20 år i fengsel for voldtekt er det liksom ikke en seier. Det var enklere å akseptere hvis de som ble dømt for voldtekt var direktører i høye posisjoner, sier Korsvik.

Å få gjennomslag for kampen sin hos myndighetene ble dessuten ikke sett på som en seier av den franske kvinnebevegelsen, snarere motsatt.

Det var typisk for franske revolusjonære at anerkjennelse fra staten, institusjonene og de etablerte partiene ble sett som et tegn på at kampen var mislykket, ifølge Korsvik.

De norske aktivistene så det derimot som et gjennombrudd da de fikk politikerne og politiet over på sin side. At myndighetene skulle slå ned på hardporno var en seier. Ida Irene Bergstrøm Selv om resultatet av kampene sett i dagens lys ikke var entydig suksess, mener Korsvik at man oppnådde mye.

De samme argumentene mot porno er fortsatt i omløp, og i dag bruker selv KrF-ere feministiske argumenter når de diskuterer porno. Samtidig er jeg for ung til å ha deltatt i kvinnekampen på og tallet. Som faghistoriker undersøker jeg dem i et kritisk perspektiv der også svakhetene ved bevegelsene vies stor oppmerksomhet.

Jeg tror at man kan lære av historien. Kvinnekamp mot voldtekt og pornografi i Frankrike og Norge ca. Regler for leserkommentarer på forskning. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.

Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet. Vi anbefaler at du skriver kort. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt.

Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet. View the discussion thread. Top menu Annonser på forskning. Nettavis om norsk og internasjonal forskning.

Saken er produsert og finansiert av Kilden kjønnsforskning. Pornobål i Norge, voldtektskamp i Frankrike. Hvorfor kjempet Simone de Beauvoir mot voldtekt i Frankrike, mens Unni Rustad ble kjendis ved å tenne på pornoblader i Norge?

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler Regler for leserkommentarer på forskning. Breivik og al-Qaida i samme kamp. Dansker drakk vin for år siden. Våre samarbeidspartnere Akershus universitetssykehus HF. De nasjonale forskningsetiske komiteene. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

GenØk — Senter for biosikkerhet. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse. Nasjonalt senter for e-helseforskning. Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge - NUBU. NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning. NILU - Norsk institutt for luftforskning. NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Norges vassdrags- og energidirektorat NVE. Norsk institutt for naturforskning NINA.

Norsk institutt for vannforskning NIVA. Ruralis — Institutt for rural- og regionalforskning. Slik har det ikkje alltid vore. I blei Agnar Mykle si bok Sangen om den røde rubin forboden. Uten en tråd av Jens Bjørneboe blei beslaglagt av politiet berre nokre dagar etter at ho kom ut. Både forfattar og forleggjar blei dømd etter straffelova sine bestemmingar om utuktige skrifter. Språket mistar si pornografiske kraft i overgangen frå det moderne til det postmoderne. Grensene for kva som vert oppfatta som porno er flytta, seier Walton.

Dei har fiktive pornonamn, og vi følgjer dei same personane over tid. Sida inneheld også mykje tekst. Ho viser ein slags homoerotisk speidarleir. I modellskildringane står det til dømes at skodespelaren fullførte utdanninga ved eit teknisk universitet med glans, og at favorittmaten hans er geitost. Du finn også noko så særmerkt som ei pornostjerne med briller, seier Walton. Nettsidene kallar sjølv innhaldet for pornografi. Walton er ambivalent til å kalle det det. Samtykkjande sex mellom vaksne vert vel mest ikkje opplevd som porno lenger.

Stort sett bruker vi omgrepet om framstillingar av noko lovstridig eller ubehageleg, meiner han. Eg ynskjer ikkje å risikere å skape juridiske eller forskingsetiske problem. Eg vurderer også å utelate namnet på sida i boka, seier han. Walton steller seg kritisk til den polske sosiologen Zygmunt Baumans teori om seksualitet og forbrukarsamfunnet. Under det postmoderne, ekstreme forbrukarsamfunnet får intime relasjonar ein liknande karakter som den kommersielle marknaden, meiner Bauman.

Dei blir flyktige og det blir mykje «bruk og kast»-mentalitet og kortvarige, situasjonsbetinga relasjonar. Bauman ser intimiteten som ein direkte avspegling av organiseringa av økonomien. Dei samfunna som er mest økonomisk liberalistiske kompenserer ved å lage sterkare former for orden i intime forhold. Samtidig er det ein interessant diskusjon på gang i nettopp Sverige om kor open den svenske seksualiteten faktisk er, og dette er eit viktig spørsmål i prosjektet mitt, seier han.

Ida Gudjonsson Walton ynskjer å intervjue nokre av skodespelarane som har vore med og laga nettsida. Det same selskapet som lager pornonettsida produserer også videofilmar. Filmane distribuerast ikkje i landa i nærleiken. På tross av at mennene på sida er frå ulike land i Aust-Europa, er sjeldan dei fiktive namna deira austeuropeiske.

Dei har blant anna nordiske, engelske eller italienske namn. Marknaden ligg i Vest-Europa og Nord-Amerika, og det kan vere grunnen til at namna er valde, seier han. Så er det analsex, og så bytter vi om. Eg tenkjer at det er sex som religion, ein arena der dei seksuelle handlingane vert ritualisert.

Sex blir ein arena for oppattaking, seier han. I det fiktive universet nettsida skaper, finst ikkje kvinner. Det einaste teiknet på kvinner sin eksistens er at nokre av dei unge mennene blir omtala som bifile. Det blir gjort lengre intervju med dei største stjernene på nettsida. Her blir dei typisk spurt om kven dei hadde si første seksuelle erfaring med.

Mange av dei bifile mennene svarar her jenter. Homofili blir i liten grad tematiserast på sidene. Det er sex utan identitetstrong og politisering. Få av mennene har ei feminin framtoning. Få opererer innafor ei feminisert rolle.

Det er heller ikkje mange muskelbuntar og steroidtilfelle, seier Walton. Ifølgje teoretikaren og homoaktivisten Dennis Altman er poenget med homorørsla å avskaffe homoseksualiteten, på same måte som arbeidarklassen i den marxistiske ideologien vil utslette seg sjølve. Nettsida er mest ei realisering av det, seier Walton. Regler for leserkommentarer på forskning. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.

Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet. Vi anbefaler at du skriver kort. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt.

Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.

0 thoughts on “Beste norske porno nakne danske damer”

    -->

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *